PROJET COUNCOURS: CZECH PRESS PHOTO 2021


Projekt Fotosoutěže: Czech Press Photo 2021

Czech Press Photo est le plus grand concours photo tchèque et je suis très heureux que mes photos aient remporté la première place dans ma catégorie Junior (moins 15 ans).

Czech Press Photo je největší českou fotografickou souteží a proto jsem hrozně rád, že porotu mé fotografie zaujaly a umístily se na prvním místě v mé kategorii Junior do 15 let.

Une série de neuf photos prises au centre de sauvetage des phoques de Pieterburen et sur la côte de la Waddenzee, au nord des Pays-Bas. La série suit cinq phoques le jour où ils ont été déclarés « guéris » et sélectionnés pour être relâché dans la mer, après avoir passé 2 à 4 mois à cet « hôpital » pour phoques. Le centre sauve environ 400 phoques par an et c'est aussi grâce à eux, qu'aujourd'hui, il y a 20 fois plus de phoques sur la côte néerlandaise qu'il y a 30 ans. Maintenant, l'un des plus grands problèmes pour les phoques aujourd'hui est la pollution marine.

Šlo o sérii devíti fotografií, které byly pořízeny v Záchranném centru tuleňů v Pieterburenu a u pobřeží Waddenzee v Nizozemsku. Série popisuje den, kdy bylo vybráno 5 uzdravených tuleňů, kteří v centru strávili 2-4 měsíců, aby byli vypuštěni zpět na svobodu. Centrum zachraňuje asi 400 tuleňů ročně a také díky jemu dnes na pobřeží Nizozemska žije 20x více tuleňů, než před 30 lety. K největším problémům, proč se tuleni do centra dostávájí, dnes patří především znečištění moří.


La série de mes photos a ensuite été exposée avec celles des autres lauréats de Czech Press Photo, dans les magnifiques locaux du Musée national de Prague. Je me suis senti très honoré.

Série mých fotografií pak byla součástí výstavy Czech Press Photo v překrásných prostorách Národního muzea v Praze. Byla to pro mě obrovská pocta, které si nesmírně vážím.
stranka-concours-et-expos-29

LIENS / Odkazy :   INSTAGRAM  |  YOUTUBE  | FILMFREEWAY  |  La Petite Taupe / Krtek  |  Reportages télé / TV reportáže  |  7x7.family web  |  7x7.family Instagram

© 2021-2023 Arthur Čech

Un grand merci à ALS EURO pour leur aide gracieuse avec la construction et l'hébérgement de ce site web
Velké poděkování přátelům z ALS EURO za jejich nezištnou podporu při vytvoření a udržování tohoto webu.